De Toezichtcode

Toelichting

Toezichtcode 2019 borduurt inhoudelijk voort op de VITP Toezichtcode 1.0. Er is – in lijn met andere codes – voor gekozen een aantal algemeen geldende principes (ongeacht de toezichtvorm) te formuleren en onder ieder van die principes normen te formuleren. De principes en normen zijn hier ook als pdf te downloaden.

Bij het opstellen van deze Toezichtcode 2019 is rekening gehouden met de aanbevelingen die zijn gedaan door de monitoringcommissie VITP-Toezichtcode, mede op basis van onderzoek van de Erasmus Universiteit (september 2016). Ook is bij het opstellen rekening gehouden met de cases (vragen uit de praktijk) die behandeld zijn in de VITP-klankbordgroep.

De herziening van de VITP-Toezichtcode betreft niet alleen een gewijzigde structuur en compactere formulering, maar ook het schrappen van bepalingen die al opgenomen zijn in wet- en regelgeving of in de Code Pensioenfondsen.

Nadrukkelijk hebben andere Codes (Corporate Governance Code, Governance code Woningbouwcorporaties, Governance Code Cultuur, Governance code Zorg) tot voorbeeld gediend.